Wie zijn wij?

Wij zijn Rotary Club Haaksbergen en Rotary Club Neede. Samen hebben de beide Rotary Clubs de Stichting Sterren Stralen opgericht. De Stichting steunt ‘Kinderen in de Knel’ door verschillenden projecten zelf uit te voeren of financieel te steunen. De goede doelen die ondersteund worden zijn voornamelijk in de regio en in enkele gevallen ook projecten in buitenland. Samen steken we de handen uit de mouwen om geld in te zamelen voor onze goede doelen.

Bestuur en structuur

Het bestuur bestaat uit drie leden afkomstig van beide Rotary Clubs. Het bestuur kent een roulatiesysteem. Voor de actie Sterren Stralen wordt jaarlijks een coördinator aangesteld die leiding geeft aan de verschillende werkgroepen zoals Huis-aan Huisactie, Inkoop en verspreiding Cadeaus, Sponsoring, Plaatsing Boom en Communicatie.

Het bestuur bestaat uit:

  • Han Brunnekreeft, voorzitter
  • Claudia Rusink, secretaris
  • Oscar Onland, penningmeester
  • Ben te Grotenhuis, lid

De Stichting Sterren Stralen is bij de Belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)